Nie gekwalifiseerde voorraadopsies en loonbelasting - Voorraadopsies gekwalifiseerde

Nie gekwalifiseerde voorraadopsies en loonbelasting. Als u niet in Nederland bent gevestigd en personeel in Nederland in dienst hebt dat in Nederland woont of werkt, moet u in een aantal situaties in loonbelasting en premies worden sinds aan de Belastingdienst betaald.

Bij werknemers die niet belastingplichtig zijn voor de loonbelasting of niet. Als uw werknemer de loonheffingskorting niet meer bij u wil of mag laten toepassen,.

De Hoge Raad heeft opnieuw bevestigd dat loonbelasting die wel is ingehouden maar niet is afgedragen, verrekend mag worden met de. Als de werkgever de loonbelasting niet ( of niet op tijd) afdraagt, dan krijgt werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen.

NIE-GEKWALIFISEERDE-VOORRAADOPSIES-EN-LOONBELASTING