Wat gebeur met opsies wanneer voorraad agteruitverdeel word - Word wanneer

' Gebeurt' is in deze zin een persoonsvorm en ' wat' is het onderwerp. Fascinerend wat het dt- onderwerp teweegbrengt. De d wordt hier geschreven omdat je dit ook hoort in de verleden tijd: gebeurde. U schrijft enkel gebeurd als één van de volgende woorden erbij hoort: is, zijn, was, waren. Voorbeeld: wat was er vandaag op school gebeurd? Wanneer ' gebeurd' een voltooid deelwoord is, wordt het met een – d geschreven.

Dient het betreffende woord met een ' d' geschreven te worden. ( Word is de persoonsvorm; behandeld is voltooid deelwoord.
Geschreven is maar wel goed wordt gekeurd en nederlands zonder hoofdletter. De voltooide tijd wordt. Wanneer welke vorm juist is, lees je in dit advies van Onze Taal. Maar wanneer schrijf ik nou een ' gebeurt' en wanneer schrijf ik ' gebeurd'?

Wat gebeur met opsies wanneer voorraad agteruitverdeel word. Wat zou er gebeurd zijn met die leuke jongen?

Mogelijke opties zijn: er is gebeurd, er was gebeurd, het zou gebeurd kunnen zijn. Wat is juist: ' Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of ' Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'? ' ' Wanneer schrijf je gebeurd, en wanneer gebeurt?

WAT-GEBEUR-MET-OPSIES-WANNEER-VOORRAAD-AGTERUITVERDEEL-WORD